Nyproducerade bostäder

Estrad har förmedlat bostäder i ett flertal attraktiva bostadsprojekt. Tack vare det har vi byggt upp en gedigen kunskapsbas och erfarenhet av nyproduktionsförsäljningar och lyckats uppnå en position som en trovärdig och professionell förmedlare för såväl byggentreprenörer som exploatörer.

Estrad anlitas av både större och mindre byggherrar i byggprojekt, exploatering av mindre villaområden, flerfamiljshus och inredning av råvindar mm. Vi ser helst att vi är med redan från uppstart med värderingar och marknadsanalyser, för att på så sätt i det slutliga och avgörande steget -försäljningen ha det absolut bästa tänkbara förutsättningarna att nå det bästa resultatet. Genom att delta i hela processen kan vi ge värdefulla råd då vi har förmågan att se värdet och kundnyttan i utformningen för slutkunden.

Vårt arbete innefattar kontakt hela vägen från uppstart av entreprenören vidare till arbetet med arkitekter och slutligen till köparen av den färdigställda bostaden.

Här finns det ett mervärde för alla inblandade att ha med oss som kontaktyta fram tills bostaden är inflyttad, då vi är de som står marknaden och de presumtiva köparna närmast.

Vår erfarenhet har visat att de mest lyckade försäljningarna har varit resultatet av ett nära samarbete mellan oss och övriga intressenter i processen.

Är ni byggherre eller annan aktör som står inför ett kommande projekt är ni välkomna att kontakta oss för ett inledande möte. Letar ni efter en ny bostad och är nyfikna på kommande projekt är ni självklart välkomna att höra av er så berättar vi mer.